การ์ดเชิญพร้อมซองงาน Grand Opening  โดย บริษัท อาร์.วี.เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

การ์ดเชิญ

 • ขนาด 5 x 7 นิ้ว (แนวตั้ง)
 • กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 310 แกรม
 • พิมพ์สีดิจิตอล  2 ด้าน
 • เคลือบลามิเนตด้านหน้า-หลัง
 • ตัดตามขนาด
 • โลโก้เคลือบ Spot UV 

ซองใส่การ์ด

 • ขนาดใส่การ์ดได้พอดี
 • กระดาษมาร์ชเมลโล่สีขาว เนื้อเรียบ ขนาด 210  แกรม
 • โลโก้ ที่อยู่ ลายกราฟิกพิมพ์สีดิจิตอล
 • ไดคัท ขึ้นรูปซอง
 • สติกเกอร์ใสวงกลมปิดปากซอง

ซองใส่การ์ด กระดาษมาร์ชเมลโล่สีขาวเนื้อเรียบ ขนาด 210 แกรม

ซองใส่การ์ดเชิญ ไดคัทขึ้นรูปซอง ติดสติกเกอร์ใสวงกลมปิดปากซอง

ซองใส่การ์ดเชิญ พิมพ์สีดิจิตอลโลโก้ ที่อยู่ ลายกราฟิก

การ์ดเชิญพร้อมซองใส่การ์ดสีขาว ขนาดซองบรรจุการ์ดได้พอดี

การ์ดเชิญพร้อมซองงาน Grand Opening โดยบริษัท อาร์.วี.เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

การ์ดเชิญพิมพ์สีดิจิตอล  2 ด้าน เคลือบลามิเนตด้านหน้า-หลัง ตัดตามขนาด

การ์ดเชิญขนาด 5 x 7 นิ้ว (แนวตั้ง) กระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม

การ์ดเชิญพิมพ์แนวตั้ง ตัดตามขนาด เคลือบลามิเนต 2 ด้าน

การ์ดเชิญพิมพ์ลายกราฟิก โลโก้ R.V.J เคลือบ Spot UV