แฟ้มพลาสติกใส่ตัวอย่างผ้า โดยบริษัท อาร์ แอนด์ อาร์ แอพพาเรล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

  • ขนาดแฟ้มพลาสติก 12.5 x 19.5 ซม. (ใส่ตัวอย่างผ้า ขนาด 12 x 18.5 ซม.)
  • สันแฟ้มทำเส้นพับ หนา 1 นิ้ว 
  • หน้าปกปั๊มฟอยล์สีทองแดง
  • ติดพลาสติกขุ่น
  • ติดตาไก่ 2 ตัว ระหว่างหน้าปกกับแผ่นพลาสติกยึดผ้า
  • สอดแผ่นกระดาษที่ปกตลอดความยาว ขนาดประมาณ 1.5 นิ้ว
  • ติดน๊อตทองเหลือง ขนาดประมาณ 1 นิ้ว 2 ตัว สำหรับยึดแผ่นผ้า

แฟ้มปกพลาสติก ขนาด 12.5 x 19.5 ซม. ใส่ตัวอย่างผ้าขนาด 12 x 18.5 ซม.

แฟ้มพลาสติกแบบเปิดด้านข้าง (แนวนอน) ไดคัทมุมมน

แฟ้มพลาสติก PP เนื้อทรายสีขาวขุ่น ความหนา 0.4 มม.

แฟ้มเจะรูด้านข้างแผ่นปกหน้า - ปกหลังที่ตำแหน่งติดน๊อต 2 ตัว

แฟ้มหน้าปกพลาสติก พิมพ์โลโก้ปั๊มฟอยล์สีทองแดง 1 ตำแหน่ง

แฟ้มพลาสติก ใส่ตัวอย่างผ้าขนาด 12 x 18.5 ซม. สันแฟ้มทำเส้นพับ หนา 1 นิ้ว 

แฟ้มติดน๊อตทองเหลือ 2 ตัว ขนาดประมาณ 1 นิ้ว

สันแฟ้มติดตาไก่ 2 ตัว ยึดปกหน้าปกหลัง