กล่องใส่ลูกกอล์ฟ Ft Group
   กล่องแบบฝาปิดด้านข้าง 2 ด้าน

  • กล่องกระดาษขนาดประมาณ กว้าง 4.5 x ยาว 9 ซม. ด้านข้างสูง 4.5 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด หน้าเดียว Bright Coat ขนาด 350 แกรม
  • พิมพ์  4 สี 1 ด้าน
  • เคลือบลามิเนต
  • ไดคัทเจาะช่องหน้าต่าง ติดพลาสติก
  • ปะกาวข้าง

กล่องใส่ลูกกอล์ฟ โดย Ft Group กล่องแบบฝาเปิดด้านข้าง 2 ด้าน

กล่องกระดาษขนาดกว้าง 4.5 x ยาว 9 ซม. ด้านข้างสูง 4.5 ซม.

กล่องกระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว Bright Coat ขนาด 350 แกรม พิมพ์  4 สี 1 ด้าน

กล่องใส่สินค้าพิมพ์โลโก้ เจาะช่องหน้าต่างติดพลาสติกใส

กล่องใส่สินค้าแบบเจาะช่องหน้าต่าง ติดพลาสติกใส หนา 0.3 มม.

กล่องใส่สินค้า ขนาดบรรจุลูกกอล์ฟ 2 ลูก เคลือบลามิเนต

กล่องกระดาษสีขาว ขนาดบรรจุลูกกอล์ฟ 2 ลูก พิมพ์โลโก้ 2 สี