โปสเตอร์อิงค์เจ็ท โดย 90PlUSCELLAR

  • ขนาดสำเร็จ 131 X 280 ซม.
  • พิมพ์สีอิงค์เจ็ท 
  • ปะบนแผ่นพลาสติก 4 มม.  
  • เคลือบลามิเนตด้าน 
  • ไม่มีขาต้ัง

โปสเตอร์พิมพ์สีอิงค์เจ็ท เคลือบลามิเนตด้าน ไม่มีขาต้ัง

โปสเตอร์ ขนาดสำเร็จ 131 X 280 ซม. พิมพ์สีอิงค์เจ็ท ปะบน Future Board หนาประมาณ 4 มม.  

โปสเตอร์อิงค์เจ็ท โดย ร้านขายไวน์ 90PlUSCELLAR