การ์ดเชิญ  โดย บริษัท ทรานส์ แฟชั่น (ประเทศไทย)

การ์ด

  • ขนาดสำเร็จ 15  x15 ซม.
  • กระดาษพิเศษ
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
  • โลโก้พิมพ์สีขาว

ซอง

  • ขนาดสำเร็จ 15.4 x 15.4 ซม.
  • กระดาษพิเศษ
  • พิมพ์ 1 สี ตีพื้น
  • โลโก้ปั๊มฟอยสีดำที่ปากซอง

ซองใส่การ์ด ขนาดสำเร็จ 15.4 x 15.4 ซม. กระดาษพิเศษ พิมพ์ 1 สี ตีพื้น

การ์ดเชิญพรีเมี่ยม พิมพ์หน้า-หลัง แถบสีปั๊มฟอยล์ โลโก้พิมพ์เจาะขาว

ซองสีขาว ฝาพับ พิพม์โลโก้ปั๊มฟอยสีดำที่ปากซอง

การ์ดเชิญ CANALI 1934 พร้อมซองใส่การ์ด โดย บริษัท ทรานส์ แฟชั่น (ประเทศไทย)

การ์ดเชิญ ขนาดสำเร็จ 15.4 x 15.4 ซม.กระดาษพิเศษ พิมพ์พื้น 1 สี ตีพื้น

การ์ดเชิญ กระดาษพิเศษ พิมพ์ 4 สี 2 หน้า