หนังสือ Exxon Mobile 

Booklet 

  • ขนาดรูปเล่ม A5
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า ขนาด 128 แกรม
  • พิมพ์ดิจิตอล 2 หน้า
  • เข้าเล่ม เย็บมุงหลังคา
  • จำนวนหน้า 24 หน้ารวมปก

หนังสือสั่งผลิต กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า ขนาด 128 แกรม พิมพ์ดิจิตอล 2 หน้า

หนังสือ Exxon Mobile โดย บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ขนาดรูปเล่ม A5

งานพิมพ์หนังวสือ เข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคาจำนวน 24 หน้ารวมปก