กล่องของขวัญ ,ไดอารี่, ปฏทินตั้งโต๊ะ 
   ชุดของขวัญสั่งผลิต 3 ชิ้น

1) สมุดไดอารี่

 • ขนาดสำเร็จ 14.8 x 21 ซม. (A5) 
 • ขนาดเนื้อใน 14.65 x 20.6 ซม.

     หน้าปก 

 • กระดาษจั่วปังเบอร์ 24 ความหนาประมาณ 2 มม.
 • ห่อกระดาษอาร์ตมัน Kimari ขนาด 118 แกรม 
 • พิมพ์ดิจิตอล 4 สี
 • เคลือบลามิเนตด้าน
 • โลโก้เคลือบ Spot UV
 • ปลิวปกพิมพ์ 1 สี
 • ติดริบบิ้นสีทอง (25 C)

    เนื้อใน 

      ส่วนที่ 1

 • หน้าสถาบัน พิมพ์ 1 สี 4 หน้า
 • กระดาษถนอมสายยตา Green Read สีครีม ขนาด 75 แกรม
 • รวม 192 หน้า

      ส่วนที่ 2

 • หน้าปฏิทินปี 2560-2561 2 หน้า
  Year Plan 12 เดือน 24 หน้า
 • หน้าจดบันทึก 80 แผ่น รวม 160 หน้า
  พิมพ์ 1 สี กระดาษ Green Read สีครีม ขนาด 80 แกรม 
 • เข้าเล่มเย็บกี่ไสกาว
 • ติดริบบิ้นคั่นหน้า ริบบิ้นสีทอง ขนาดหน้ากว้าง 0.5 ซ.ม.

?      ปลิวปกหน้า

 • พิมพ์ 1 สี 2 หน้า
 • กระดาษ Green Offset สีครีม 150 แกรม

     ปลิวปกหลัง

 • ไม่มีพิมพ์

?2) ปฏิทินตั้งโต๊ะ

      ปฏิทินตั้งโต๊ะ จำนวน 15 แผ่น รวม 30 หน้า

 • ขนาดสำเร็จ กว้าง 24 x สูง 16 ซม.
 • กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 260 แกรม
 • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า (รวมพิมพ์ 30 หน้า)
 • เคลือบลามิเนตด้าน จำนวน 15 หน้า (หน้ารูปภาพ)
 • โลโก้บนหน้าปก เคลือบ Sport UV

      ฐานปฏทิน

 • ขนาดฐาน 40.5 x 24 ซม.
 • กระดาษจั่วปัง เบอร์ 20 ความหนาประมาณ 1.60 มม.
 • กระดาษปะในฐาน กระดาษปอนด์สีน้ำตาล ขนาด 120 แกรม
 • พิมพ์ 1 สี 1 หน้า 
 • เข้าเล่ม
 • เข้าห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ตอน
 • ใส่ซองแก้ว

?3) กล่องของขวัญ

      กล่องกระดาษแข็งห่อ แบบฝา 3 ชิ้น 

        ลักษณะกล่อง

 • ?ขนาดกล่องสำเร็จ กว้าง 38.3 x สูง 28 x หนา 2.5 ซม.
 • ขนาดกล่องกางออก 43.3 x 33 ซม.
 • กระดาษจั่วปัง เบอร์ 20 ความหนา 1.98 มม.
 • ห่อกล่อง กระดาษอาร์ตมัน kimari ขนาด 118 แกรม
 • พิมพ์ตีพื้นสีทอง 1 สี 1 หน้า
 • เคลือบลามิเนตด้าน 1 หน้า
 • โลโก้บนฝากล่อง เคลือบ Sport UV 
 • ติดริบบิ้นสีทอง
 • ปั๊มไดคัท+ขึ้นรูปกล่อง

      ฝากล่อง

 • ขนาดฝากางออก 58.5 x 38.3 ซม.
 • กระดาษจั่วปัง เบอร์ 24 ความหนา 1.98 มม.
 • กระดาษปะในฝา กระดาษอาร์ตการ์ด 120 แกรม
 • กระดาษห่อฝา กระดาษอาร์ตมัน kamari ขนาด 120 แกรม

     ?ซัพพอร์ท

 • กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม 1 หน้า
 • ปะใน กระดาษปอนด์ 120 แกรม
 • พิมพ์ตีพื้น 1 สี 1 หน้าสีทอง
 • เคลือบลามิเนตด้าน 1 หน้า
 • ปั๊มไดคัทขึ้นรูปซัพพอร์ท

กล่องของขวัญ เคลือบลามิเนตด้าน 1 หน้า ปั๊มไดคัทขึ้นรูปซัพพอร์ท

กล่องของขวัญสีทอง ขนาดสำเร็จ 38.3 x 28 ตัวกล่องหนา 2.5 ซม. ติดริบบิ้นสีทองสำหรับผูกปิดฝากล่อง

กล่องใส่สินค้า พิมพ์โลโก้บนฝากล่องเพิ่มเทคนิคเคลือบเงา Sport UV 

กล่องกระดาษแข็งห่อ กล่องแบบฝา 3 ชิ้น กระดาษจั่วปัง เบอร์ 20 ความหนา 1.98 มม.

กล่องใส่ของขวัญ ฝาในปะกระดาษอาร์ตการ์ด 120 แกรม

กล่องกระดาษจั่วปัง เบอร์ 24 หนา 1.98 มม. ขนาดฝากางออก 58.5 x 38.3 ซม.

กล่องกระดาษจั่วปัง Gift Box ฝากล่องห่อกระดาษอาร์ตมัน kimari ขนาด 120 แกรม

กล่องกระดาษแข็งจั่วปัง , สมุดไดอารี่หน้าปกกระดาษจั่วปัง,ปฏิทินตั้งโต๊ะกระดาษอาร์ตการ์ด ฐานกระดาษจั่วปัง

กล่องกระดาษสวยหรู กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรมพิมพ์สีทอง กระดาษปอนด์ปะใน 120 แกรม

กล่องกระดาษขพิมพ์สีทองด้านนอก-ด้านใน ติดริบบิ้นสีทอง

ชุดของขวัญ"รสไทยแท้" ของขวัญ 2 ชิ้นพร้อมกล่องบรรจุสีทอง โดย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สมุดโน้ต,ปฏิทิน ชุดของขวัญ 2 ชิ้น โทนสีดำ+ทอง สวยหรูคลาสสิค

ปฏิทินตั้งโต๊ะ เข้าเล่มร้อยห่วงกระดูกงู 4 ข้อ 2 ตอน

ปฏิทินเคลือบลามิเนตด้านหน้ารูปภาพ 15 หน้า ฐานปะกระดาษปอนด์สีน้ำตาล 120 แกรม

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ขนาด 24 x สูง 16 ซม.กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม โลโก้เคลือบ Sport UV

สมุดไดอารี่ขนาด14.8 x 21 ซม. (A5) หน้าปกห่อกระดาษอาร์ตมัน Kimari 118 แกรม , โลโก้เคลือบ Spot UV

ปฏิทินพิมพ์ 4 สี 30 หน้า เคลือบลามิเนตด้าน เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว

สมุดโน้ตขนาดหน้าใน 14.65 x 20.6 ซม. ปลิวปกพิมพ์ 1 สี

ไดอารี่ปกแข็ง กระดาษจั่งปังเบอร์ 24 หนาประมาณ 2 มม.

สมุดบันทึก ติดริบบิ้นคั่่นหน้า ริบบิ้นสีทอง (25 C) หน้ากว้าง 0.5 ซ.ม.

กล่องของขวัญ บรรจุของขวัญ 2 ชิ้น สมุดไดอารี่ ขนาด A5 กระดาษถนอมสายตาสีครีม, ปฏทินตั้งโต๊ะ

กล่องบรรจุภัณฑ์ กลอ่งแบบฝา 3 ชิ้น ตัวกล่องหนา 2.5 ซม. ติดริบบิ้นผูกโบที่ฝากล่อง

สมุดบันทึก หน้าในกระดาษ Green Read สีครีมลายเส้น จำนวน 192 หน้า