ซองสั่งผลิต
   ขี้นรูปตามขนาด

  • ขนาดซองสำเร็จประมาณ 13 x 21 ซม.
  • กระดาษปอนด์ 120 แกรม (AA)
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
  • ปั๊มไดคัท
  • ขึ้นรูปซอง
  • ซิวล์กาวประกอบซอง
  • ฝาติดกาว

ซองสีขาวกระดาษปอนด์ 100 แกรม (AA) ปั๊มไดคัท ขี้นรูปตามขนาด

ซองสั่งผลิต ขนาดสำเร็จประมาณ 13 x 21 ซม. พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

ซองฝาพับปากซองติดกาว พิมพ์โลโก้ ข้างซองพิมพ์สีดำ 1 สี

ซองใส่แค็ตตาล็อค พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

ผลิตซองใส่การ์ด ซองใส่แค็ตตาล็อค ซองใส่บัตรเชิญ ซองสีน้ำตาล ซองสีขาว