การ์ดเชิญงานแต่งงาน 2 แบบ
    การ์ดเชิญงานเลี้ยง / งานหมั้น

  • การ์ดเชิญงานเลี้ง ขนาดการ์ด 5 x 7 นิ้ว
  • การ์ดเชิญงานหมั้นขนาด 4 x 6 นิ้ว
  • กระดาษ Muse Guilliver สีไข่ไก่ ขนาด 232 แกรม
  • พิมพ์สีดิจิตอล 2 หน้า

การ์ดเชิญงานหมั้น ขนาด 4 x 6 นิ้ว พิมพ์สีดิจิตอล 2 หน้า

การ์ดเิชิญสีไข่ไก่ กระดาษ Muse Guilliver 232 แกรม

การ์ดกระดาษสีไข่ไก่ พิมพ์ลวดลายและขอบสีทองสวยหรู

การ์ดเชิญร่วมงานเลี้ยงแต่งงาน ขนาดสำเร็จ 5 x 7 นิ้ว

การ์ดเชิญพิเศษ Muse Guilliver สีไข่ไก่ 232 แกรม พิมพ์สีดิจิตอล 2 หน้า

การ์เชิญงานแต่งงาน พิมพ์สีดิจิตอลหน้า-หลัง

ตัวอย่างงานพิมพ์การ์ดเชิญงานแต่งงาน Theme สีไข่ไก่ พิมพ์หน้า-หลัง