ใบปลิว แบรนด์รองเท้า Keds

  • ขนาด A5
  • กระดาษอาร์ตมัน 115 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า

ใบปลิวและบัตรส่วนลด แบรนด์รองเท้าแฟชั่น Keds ขนาด A5

ใบปลิวพิมพ์ 4 สี 1 หน้า กระดาษอาร์ตมัน 115 แกรม