โบรชัวร์  Zenmura

  • ขนาดกางออก 51.4 x 18.2 ซม.
  • ขนาดสำเร็จ    25.7 x 18.2 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 8 หน้า รวมปก
  • เคลือบลามิเนตด้าน
  • หน้าปก หน้า-หลัง เคลือบ Spot UV
  • เข้าเล่มเย็บมุงหลังคา
  • ติดกระเป๋า
              - กระเป๋า ขนาดกางออก   23.8 x 14.2 ซม.
              - กระดาษ อาร์ตการ์ด 230 แกรม
              - พิมพ์สีฟ้า (PT631 )
              - ปั๊มไดคัท เจาะช่องกระเป๋าใส่นามบัตร
              - ติดด้วยเทปกาว

โบรชัวร์  Zenmura ขนาดเล่มสำเร็จ 25.7 x 18.2 ซม.

งานสิ่งพิมพ์สี่สี ปกหน้า-หลัง เคลือบ Spot UV

โบรชัวร์ กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม พิมพ์ 4 สี 8 หน้า + รวมปก

ปกหลังโบรชัวร์พิมพ์ตีพื้นสีฟ้า เว้นแถบขาวด้านล่าง พิมพ์โลโก้และข้อความ

โบรชัวร์พิมพ์สี่สี ขนาดกางออก 51.4 x 18.2 ซม.

งานพิมพ์โบรชัวร์ เย็บมุงหลังคาเข้าเล่ม เคลือบลามิเนตกันน้ำซึมเปียก

หลังปกหน้า-หลัง ติดกระเป๋ษกระดาษ อาร์ตการ์ด 230 แกรม เคลือบ Spot UV

โบรชัวร์แบบติดกระเป๋า ขนาดกระเป๋ากางออก 23.8 x 14.2 ซม.