ป้ายเด้งอมยิ้ม

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 • ขนาดสำเร็จ 15x10 ซม.
 • กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า 250 แกรม
 • พิมพ์
  • ด้านหน้าพิมพ์ 3 สีพิเศษ
   • สีส้ม Pantone 151C
   • สีฟ้า Pantone 285C
   • สีน้ำเงินโลโก้ธนาคาร 2738C
 • เคลือบพีวีซีด้าน 1 หน้า
 • ไดคัทตามแบบ
 •  ด้านหลังติดสายพลาสติก
  • สายพลาสติก ขนาดกว้าง 2 x ยาว 13 ซม.
  • ติดกับตัวแผ่นด้วยเทปกาว 2 หน้า ขนาด 2 ซม.
  • ปลายสายอีกด้านติดด้วยเทปโฟม ขนาด 2 ซม.
 • การบรรจุ
  • ห่อละ 5 ชิ้น

ป้ายเด้งอมยิ้ม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ตรงปลายพลาสติกติดเทปโฟมเพื่อการเด้ง

งานสำเร็จพร้อมส่ง