การ์ดเชิญงานแต่งงาน
     การ์ดเชิญกระดาษคราฟท์

  • พิมพ์หน้า-หลัง
  • ขนาดการ์ด 21 x 9.9 ซม.
  • กระดาษสีน้ำตาล (KP) 375 แกรม
  • พิมพ์สีดิจิตอลทั้ง 2 หน้า
  • ข้อความปั๊มฟอยล์สีเงินเงา

การ์ดเชิญกระดาษคราฟท์ พิมพ์ 2 สี ด้านหน้า-ด้านหลัง

การ์ดเชิญงานแต่งงาน กระดาษสีน้ำตาล (KP) 375 แกรม

การ์ดเชิญแบบยาว (สี่เหลี่ยมผืนผ้า) พิมพ์สีดิจิตอลทั้ง 2 หน้า

การ์ดเชิญกระดาษสีน้ำตาล พิมพ์ข้อความสีดำ /ข้อความปั๊มฟอยล์สีเงินเงา

การ์ดเชิญงานแต่งงาน ขนาดการ์ด 21 x 9.9 ซม.

การ์ดเชิญด้านหลังพิมพ์โลโก้ /ข้อความสีน้ำตาล