แฟ้มปกแข็ง
   แฟ้มใส่การ์ด

 • ขนาดกางออก A4  ( 21 x 29.7 ซม. )
 • ขนาดสำเร็จ A5
 • ด้านนอกกระดาษมุก ขนาด 290 แกรม (CTL293) 
 • พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 ด้าน
 • ปั๊มเส้นพับสัน
 • ด้านในติดโฟม EVA ความหนา 1 มม. สีขาว 
 • ปะกระดาษมุก ขนาด 120 แกรม (CTL123) 

                    - พิมพ์ดิจิตอล 4 สี
                    - ไดคัทช่องใส่การ์ด 3 ช่อง

การ์ด 3 แบบ

    การ์ดประกบ

 • ขนาดการ์ดสำเร็จ 5.4 x 8.5 ซม.
 • กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 300 แกรม + 300  แกรม
 • พิมพ์ดิจิตอลสี 2 ด้าน
 • เคลือบลามิเนตด้าน 2 หน้า
 • ปะประกบ
 • ไดคัท

แฟ้มปกแข็ง ขนาดกางออก A4  ( 21 x 29.7 ซม. )

แฟ้มสั่งผลิต พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 ด้าน ปั๊มเส้นพับสันด้านใน

แฟ้มปกแข็ง ขนาดสำเร็จ A5 ด้านนอกกระดาษมุก 290 แกรม

แฟ้มติดโฟม EVA ด้านใน หนา 1 มม. สีขาว  ปะกระดาษมุก ขนาด 120 แกรม

แฟ้มปกแข็งขนาด A5 พิมพ์ดิจิตอล 4 สี ไดคัทช่องใส่การ์ด 3 ช่อง

การ์ด ปะประกบ ไดคัทเคลือบลามิเนตด้าน 2 หน้า

การ์ดขนาดสำเร็จ 5.4 x 8.5 ซม. พิมพ์ดิจิตอลสี หน้า-หลัง

การ์ดกระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม + 300  แกรม