การ์ด Thank you card

  • ขนาดสำเร็จ 8.987 X 5.977 ซม.
  • กระดาษมาชเมลโล่ 262 แกรม ปะประกบ
  • พิมพ์ด้านหน้า 2 สี (สีดำ / สีทอง)
  • พิมพ์ด้านหลัง 1 สี  (สีดำ )
  • ปั๊มไดคัทตามแบบ

การ์ด กระดาษมาชเมลโล่ 262 แกรม ปะประกบ พิมพ์ด้านหน้า 2 สี (สีดำ / สีทอง)

การ์ดเชิญ ปั๊มไดคัทตามแบบ พิมพ์ด้านหลัง 1 สี  (สีดำ )

การ์ด Thank you card ขนาดสำเร็จ 8.987 X 5.977 ซม.