ป้ายแขวน / บัตรพลาสติก

  • ขนาดสำเร็จ 5 x 18 ซม.
  • พิมพ์ 4/4 สี ด้วยระบบ UV
  • พลาสติก PP สีขาวน้ำนม 0.40 มม. 
  • ปั๊มไดคัท 

บัตรพลาสติก พิมพ์ 4 สี หน้า-หลัง  ปั๊มไดคัท 

บัตรพลาสติก PP สีขาวน้ำนม 0.40 มม. 

บัตรพลาสติก งานพิมพ์ 4/4 สี ระบบ UV

ป้ายแขวน / บัตรพลาสติก ขนาดสำเร็จ 5 x 18 ซม.