Tag ป้ายสินค้า Threadlife

  • ขนาดสำเร็จ กว้าง 8.75 x สูง 6 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด (WA 310 แกรม)  2 หน้า
  • พิมพ์ดิจิตอลสี 2 หน้า
  • เคลือบลามิเนตด้าน 2 หน้า
  • ไดคัทตามแบบ

ป้ายสินค้า Threadlife กระดาษอาร์ตการ์ด (WA 310 แกรม)  2 หน้า

ป้ายสินค้าพิมพ์สีดิจิตอล 2 หน้า ไดคัทตามแบบ

Tag ป้ายสินค้า ขนาดสำเร็จ กว้าง 8.75 x สูง 6 ซม.

ป้ายสินค้าพิมพ์หน้า-หลัง เคลือบลามิเนตด้าน 2 หน้า

ป้ายสินค้าไดคัท 2 มุมซ้าย-ขวาเป็นแนวเฉียง ไดคัทช่องร้อยเชือกตรงกลาง