สายคาดถ้วยเครื่องดื่ม Lemon Heney

  • ขนาดกางออกกว้าง 9.1 x สูง 25 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม 1 หน้า
  • พิมพ์ดิจิตอลสี 1 หน้า
  • เคลือบลามิเนตมัน 1 หน้า
  • ปั๊มไดคัทตามแบบ

สายคาดส่วนบนปั๊มไดคัท เป็นห่วงเกี่ยวกับฝาแก้ว ขนาดกางออก 9.1 x 25 ซม.ส่วนบน

สายคาดกระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว 350 แกรม พิมพ์ดิจิตอลสี ด้านหลังไม่มีพิมพ์

สายคาดถ้วยเครื่องดื่ม Lemon Honey ออกแบบเป็นรูปหัวใจ ความยาวตามขนาดความสูงของแก้ว

สายคาดแก้วเครื่องดื่ม สั่งผลิตพิเศษด้วยดีไซน์และสีสันน่ารักสดใส ขนาดกางออก 9.1 x 25 ซม.