เมนูอาหาร ad libs 24 hour menu

  • เมนูขนาดสำเร็จ 25.5 x 29.7 ซม.
  • 32 หน้า  16 แผ่น 
  • กระดาษ Tintoretto 250 แกรม สีขาว
  • พิมพ์สีดิจิตอล 2 หน้า
  • ตัดปลิว ไม่เข้าเล่ม 

เมนูเย็บเล่ม มีสายคาด พิมพ์ 32 หน้า รวม 16 แผ่น 

ตัวอย่างงานพิมพ์เมนูอาหาร งานพิมพ์ดิจิตอล 2 หน้า

เมนูอาหาร ad libs 24 hour menu พิมพ์โลโก้บนหน้าปก ปกหลังพิมพ์ลายภาพใบไม้

เมนูอาหารสั่งผลิต พิมพ์สีดิจิตอล 2 หน้า ตัดปลิว ไม่เข้าเล่ม 

ตัวอย่างเมนูอาหารนานาชนิด งานพิมพ์ที่มีสีสันสวยงาม น่าสนใจ

เมนูอาหาร กระดาษพิเสษ Tintoretto 250 แกรม สีขาว

เมนูอาหารพิมพ์ดิจิตอลสี่สี 32 หน้า  16 แผ่น 

เมนูขนาดสำเร็จ 25.5 x 29.7 ซม.