กล่องใส่ผลไม้ส่งออก ฝาพลาสติก

  • กล่องกระดาษขัดขึ้นรูปมีสัน
  • ขนาดวัดใน 18 x  28 x 8 ซม. สันหนา 1 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 350 แกรม
  • เคลือบลามิเนตด้าน
  • ข้อความปั๊มฟอยล์สีทอง  

ฝากล่อง

  • พลาสติกใส PVC ความหนา 0.2 มม.
  • ไดคัทเป็นฝาครอบ
  • เจาะรูกลม 6 รู

กล่องใส่ผลไม้ กล่องสีขาว ฝาครอบพลาสติกใส PVC

กล่องใส่สินค้า ฝาพลาสติกใส PVC ความหนา 0.2 มม. ไดคัทเป็นฝาครอบ เจาะรูกลม 6 รู

กล่องกระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม ทากาวมุมกล่อง ปะ ประกอบ

กล่องใส่ผลไม้พิมพ์พื้นสีขาวด้านนอก- ด้านใน เคลือบลามิเนตด้าน ข้อความปั๊มฟอยล์สีทอง  

กล่องกระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 350 แกรม

กล่องผลไม้สึขาวล้วน ฝาครอบพลาสติก ตัวกล่องหนา 8 ซม.

กล่องขัดขึ้นรูป ขนาดวัดใน 18 x  28 x 8 ซม. สันหนา 1 ซม.

ตัวอย่างกล่องกระดาษแบบขัดขึ้นรูป สันกล่องหนา 1 ซม.