หนังสือ
หนังสือสวดมนต์

หนังสือสวดมนต์

ขนาดเล่ม กว้าง 10.5 10.25 ซม. x  สูง 14.5 ซม. x สูง 0.8 ซม.

ปก

ขนาดกางออก 21.8 x 14.5 ซม.

กระดาษ Solution TRT หนา 250 แกรม สีขาว

พิมพ์ 1 สี 1 หน้า ( สีเหลือง )

สแตมป์ฟอล์ยสีขาว ขนาด 3.5 x 3.7 ซม.

 

เนื้อใน 36 หน้า

กระดาษ Cocoon หนา 120 แกรม สีขาว Off White

พิมพ์ 2 สี ( เหลือง + ดำ ) จำนวน 36 หน้า

 

เข้าเล่ม เย็บกี่ไสกาว

ไดคัท ขอบมนทั้งเล่ม

หนังสือสวดมนต์

เข้าเล่มแบบเย็บกี่ไสกาว

ภายในเล่ม

ปั้มไดคัทมุมมน

ปั้มฟอล์ยสีขาว