ซองสั่งผลิต ขี้นรูปตามขนาด
Welcome Package - ซองบรรจุ

ขนาดกางออก 28.40 x 33.80 ซม.

ขนาดสำเร็จ 25 x 13.50 ซม.

กระดาษอาร์ตด้าน 160 แกรม

พิมพ์ 2 สี 1 หน้า ( ทองแดง + น้ำตาล )

เคลือบพีวีซีด้าน 1 หน้า

ปั๊มเคทองด้าน 1 จุด  พื้นที่ 3 x 6 ซม.

ปั๊มพับ + ไดคัท ปะประกอบขึ้นรูปซอง

ซองสั่งผลิตของ ธนาคารกรุงเทพ บัวหลวง เอ็กซ์คลูซีฟ

ปั๊มเคทองด้าน 1 จุด