หนังสือ MC Pink Look Book

  • ขนาดเล่ม A5 ( 14.8 X 21 ซม.)  จำนวน 44 หน้ารวมปก
  • เนื้อในพิมพ์ 4  สี (40 หน้า)
  • กระดาษอาร์ตการ์ดมัน ขนาด 105 แกรม
  • หน้าปกกระดาษคราฟท์ ขนาด  210 แกรม (KI)
  • ปั๊มฟอยล์หน้าปกลายดอกไม้
  • ด้านซ้ายของปกพิมพฺสีชมพูด้าน ( Pink 1 Matt)
  • เข้าเล่มเย็บลวดมุงหลังคา

หนังสือ MC Pink Look Book ขนาดเล่ม A5 ( 14.8 X 21 ซม.) 

งานพิมพ์หนังสือ เนื้อในพิมพ์ 4  สี (40 หน้า)

หน้าปกหนังสือ (ด้านซ้าย) พิมพฺสีชมพูด้าน ( Pink Matt)

หน้าปกหนังสือ เพิ่มเทคนิคปั๊มฟอยล์ลายดอกไม้บนหน้าปก

หนังสือ หน้าปกกระดาษคราฟท์ 210 แกรม (KI) เนื้อในกระดาษอาร์ตการ์ดมัน 105 แกรม

หนังสือแฟชั่นปกแข็งหนา 44 หน้ารวมปก

ตัวอย่างงานเข้าเล่มหนังสือ เย็บลวดมุงหลังคาแน่นหนา