เต้นท์การ์ด
Counter display - Rabbit campaign

ด้านหน้า

  • ขนาด 25 x 21 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 360 แกรม ปะประกบ 2 ชั้น
  • พิมพ์ 4 + 1 สี 1 หน้า ( Pantone 306C )
  • สปอตยูวีมัน ตำแหน่งรูปบัตรทั้ง 3 ใบ
  • ไดคัทตามแบบ

ด้านหลัง ฐานสามเหลี่ยม

  • ขนาดกางออก 10 x 36.5 ซม.
  • ขนาดสำเร็จ 10 x 16 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 360 แกรม
  • ไม่มีพิมพ์
  • ปั๊มไดคัทตามแบบ

ปะฐานกับงานพิมพ์

เต้นท์การ์ด Counter display - Rabbit campaign

ปะฐานกับงานพิมพ์

ปั้มไดคัทตามแบบ

ด้านหลัง

ด้านหน้า