กล่องลูกฟูกกระดาษ
ใส่สินค้า Lock&Lock กรุงเทพประกันภัย

  • ขนาดสำเร็จประมาณ 30.5 x 21.6 x 13.8 ซม.
  • ขนาดกางออก 92.7 x 49.5 ซม.
  • กระดาษกล่องเเป้งหลังเทา 270 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
  • เคลือบ UV เงา 1 หน้า
  • ปะ/ปะกบกับลูกฟูก 3 ชั้นลอน E CA/CA (เกรดธรรมดาสุด)
  • ปั๊มไดคัทตามแบบ

กล่องลูกฟูกกระดาษ ใส่สินค้า Lock&Lock กรุงเทพประกันภัย