ซองสั่งผลิต ขี้นรูปตามขนาด
ซอง A5

  • ขนาดกางออก 25 X 34.5 ซม.
  • ขนาดสำเร็จ A5  ซม.
  • กระดาษฺ Dream Kent 157 แกรม
  • พิมพ์ 4  สี 1 หน้า
  • ปั๊มไดคัท + ขึ้นรูปซอง + ติดเทปกาว 2 หน้า

ซองสั่งผลิต ขี้นรูปตามขนาด