การ์ด Shiseido Beauty Appointment Card

  • ขนาด 9 x 5.5 ซม.
  • กระดาษ Fabia 300 แกรม สีขาว
  • ด้านหน้าพิมพ์ 1 สี (สีเเดง)
  • ด้านหลัง 2 สี (สีเเเดง + สีดำ)  
  • ด้านหลังอาร์ตเวิร์ค 2 แบบ
  • ปั๊มไดคัทมุมมน

การ์ด Shiseido Beauty Appointment Card ด้านหน้าพิมพ์ 1 สี (สีเเดง) ด้านหลัง 2 สี (สีเเเดง + สีดำ)  

การ์ด Shiseido Beauty Appointment Card ขนาด 9 x 5.5 ซม.

การ์ดสมาชิก กระดาษ Fabia 300 แกรม สีขาว

Member card ด้านหลังอาร์ตเวิร์ค 2 แบบ ปั๊มไดคัทมุมมน