สติกเกอร์กระดาษ ผลิตภัณฑ์โลชั่นทากันยุง โซเดียนา

  • ขนาดสำเร็จ 10.5 ซม. x 7.5 ซม.
  • สติกเกอร์กระดาษขาวมัน -หลังเหลือง
  • พิมพ์ดิจิตอล 4 สี หน้าเดียว (4/0)
  • ปั๊มไดคัท 50%  

สติกเกอร์ พิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท

สติกเกอร์ ขนาดสำเร็จ 10.5 ซม. x 7.5 ซม.

สติกเกอร์กระดาษขาวมัน -หลังเหลือง พิมพ์ดิจิตอล 4 สี หน้าเดียว (4/0)

สติกเกอร์สั่งผลิต ปั๊มไดคัท 50% ดึงลอกสะดวก ไม่ขาดเสีย