ใบปลิว โดยศูนย์สุขภาพผิว ASTER SPRING

  • ใบปลิวขนาด 21 x 10 ซม.
  • กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 90 แกรม
  • พิมพ์ 4  สี 1 หน้า 
  • ตัดปลิว 

ใบปลิวแผ่นใหญ่ ขนาด 21 x 10 ซม. กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 90 แกรม

ใบปลิวพิมพ์ 4 สี 1 หน้า โดยศูนย์สุขภาพผิว ASTER SPRING

ใบปลิวพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์มัน พิมพ์หน้าเดียว ตัดปลิว