ตัวอย่างบัตรลายเซ็นต์ สำหรับร้านอาหาร พับ บาร์

บัตรลายเซ็นต์นี้ไว้สำหรับประโยชน์ในการเทียบลายเซ็นต์ของลูกค้า กับลายเซ็นต์ที่ใช้ในการเซ็นต์บิลต่างๆ

จัดพิมพ์ 4 สี หน้า-หลัง ด้วยระบบดิจิตอล

สามารถพิมพ์บนกระดาษตั้งแต่ 230 แกรม - 310 แกรม
 

บัตรลายเซ็นต์ สำหรับไว้เทียบตรวจลายเซ็นต์ลูกค้า

พิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท 4 สี บนกระดาษ 310 แกรม