ถุงผ้า Spanbond โดย บริษัท แฮปปนี้ เครซิทีฟ จำกัด 

  • ถุงผ้า Spanbond ขนาด 14 x 11.5 นิ้ว (ขยายก้น)
  • ถุงผ้า สีบานเย็น / สีเขียวน้ำทะเล สายสีขาว 
  • พิมพ์โลโก้ 1 สี (สีขาว) ทั้งสองด้านของถุง

ถุงผ้าลดโลกร้อน ไม่มีก้นถุง หูหิ้วสีขาว พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ หมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าถุง

ถุงผ้าสีเขียวน้ำทะเล พิมพ์โลโก้สีขาว SugarHut ที่หน้าถุงทั้งสองด้าน