การ์แต่งงานสีขาว แบบไทยโบราณ

การ์แต่งงานสีขาว แบบไทยโบราณ ด้วยลวดลายอักขระ