แฟ้มติดตัวอย่างหนัง

Flat Size A4

ขนาดกางออก A4  ( กว้าง 29.7  x สูง 21 ซม. )

Finished size A5

ขนาดสำเร็จ A5 ( 14.85 x 21 ซม.)

Paper Artcard 360 gramm

กระดาษอาร์ตาการ์ด 2 หน้า 360 แกรม

Print 4 colors 2 sides

พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

Middle Fold

ปั๊มเส้นพับกลาง

แฟ้มติดตัวอย่างหนัง ของบริษัท AL&C ขนาดสำเร็จ A5 พิมพ์ 4 สี 2 หน้า แฟ้มติดตัวอย่างหนัง ขนาดสำเร็จ A5 ( 14.85 x 21 ซม.) กระดาษอาร์ตาการ์ด 2 หน้า 360 แกรม

แฟ้มติดตัวอย่างหนัง ขนาดสำเร็จ A5 ( 14.85 x 21 ซม.) กระดาษอาร์ตาการ์ด 2 หน้า 360 แกรม

ขนาดกางออก A4 ( กว้าง 29.7 x สูง 21 ซม. ) กระดาษอาร์ตาการ์ด 2 หน้า 360 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

แฟ้มติดตัวอย่างหนัง ขนาดสำเร็จ A5 ( 14.85 x 21 ซม.) กระดาษอาร์ตาการ์ด 2 หน้า 360 แกรม

แฟ้มติดตัวอย่างหนัง ขนาดสำเร็จ A5 ( 14.85 x 21 ซม.) กระดาษอาร์ตาการ์ด 2 หน้า 360 แกรม