การ์ดเชิญ การ์ดแต่งงาน

  • ขนาดสำเร็จ  17.68 X 12.2 ซม.
  • ขนาดกางออก 17.62 x 21.14 ซม.
  • กระดาษ MUSE GULLIVER 1027232  ขนาด 232 แกรม
  • พิมพ์ 2 สี  1 หน้า 
  • ปั๊มฟอยล์ 1จุด ชื่อเจ้าบ่าว - เจ้าสาว
  • ไดคัทรูปรถฟักทอง /ไดคัทรูปหน้าต่าง

การ์ดเชิญ / การ์ดแต่งงาน ขนาดสำเร็จ 17.68 X 12.2 ซม.

ปั๊มฟอยล์ 1 จุด ชื่อเจ้าบ่าว - เจ้าสาว ไดคัทรูปรถฟักทอง /ไดคัทรูปหน้าต่าง

การ์ดเชิญดีไซน์เก๋ แบบพับ 1 ทบ 2 ตอน

การ์ดเชิญ กระดาษ MUSE GULLIVER 1027232 ขนาด 232 แกรม ไดคัทรูปรถฟักทองและล้อรถ

การ์ดเชิญแบบน่ารัก พิมพ์ 2 สี  1 หน้า ไดคัทเป็นรูปผลฟักทองบนรถเข็น