สายคาด 11 Day Special
สายคาด 11 Day Special เป็นสายคาดสำหรับเปิดตัวสินค้าหรือโปรโมชั่นของสินค้าชิ้นนั้นๆ พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี ได้คัทตามรูป สายคาดสำหรับโปโมชั่นสิ้นค้าเน้นพิมพ์สีสันสวยงามโดดเด่นเพื่อให้คนที่เลือกดูสินค้ามองเห็นมองให้สายคาดได้ในระยะไกล

สายคาด 11 Day Special เป็นสายคาดสำหรับเปิดตัวสินค้าหรือโปรโมชั่นของสินค้าชิ้นนั้นๆ

พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี ได้คัทตามรูป สปอตยูวี เคลือบลามิเนตมัน

สายคาดสำหรับโปโมชั่นสิ้นค้าเน้นพิมพ์สีสันสวยงามโดดเด่นเพื่อให้คนที่เลือกดูสินค้ามองเห็นมองให้สายคาดได้ในระยะไกล