ป้ายดิสเพลย์
Wobbler Box เป็นกล่องสำหรับโฆษณาสินค้าติดพลาสติกเพื่อให้กล่องห้อยติดกับกระจกหรือโต๊ะวางสินค้า เป็นกล่องขนาดเล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบาข้นยายสะดวก เหมาะสำหรับโฆษณาตามโปรโมชั่น หรืองาน Event

  • กล่องสำหรับไว้โชว์ ขนาด 5X5X5 ซม.
  • พิมพ์ 1 สี 1 หน้า สีแดงเดียวกันกับงานอื่นๆ
  • เคลือบด้านพร้อมพิมพ์
  • กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว 260 แกรม
  • ปั๊มไดคัท เป็นรูปกล่อง
  • ติดก้านเด้ง PVC ด้วยเทปสองหน้า ตรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ เน้นว่าต้องตรงตำแหน่ง

ป้ายดิสเพลย์ Wobbler Box เป็นกล่องสำหรับโฆษณาสินค้าติดพลาสติกเพื่อให้กล่องห้อยติดกับกระจกหรือโต๊ะวางสินค้า

เป็นกล่องขนาดเล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบาข้นยายสะดวก เหมาะสำหรับโฆษณาตามโปรโมชั่น หรืองาน Event

กล่องสำหรับไว้โชว์ ขนาด 5X5X5 ซม. พิมพ์ 1 สี 1 หน้า สีแดงเดียวกันกับงานอื่นๆ เคลือบด้านพร้อมพิมพ์ กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว 260 แกรม

ปั๊มไดคัท เป็นรูปกล่อง ติดก้านเด้ง PVC ด้วยเทปสองหน้า ตรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ เน้นว่าต้องตรงตำแหน่ง