ธงผ้า
        ธงผ้า ผูกติดประดับเรือ Speed boat 

  • ธงผ้างานพิมพ์อิงค์เจ็ท
  • ขนาดสำเร็จ 40 X 40 ซม.
  • เย็บเก็บขอบ (เย็บจักร)
  • ร้อยเชือก 2 เส้น

ธงผ้าพิมพ์อิงค์เจ็ท พิมพ์ด้านเดียว เย็บขอบโดยรอบ

ธงผ้าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง สามารถสร้างสรรค์พิมพ์โลโก้ ข้อความและภาพประกอบได้

ธงประดับ ขนาดสำเร็จ 40 X 40 ซม.

ธงผ้าเย็บเก็บขอบและหูเชือก ปล่อยชายตามความวาว สำหรับผูก

ธงผ้าเย็บขอบ สอดเชือก 2 เส้น ปล่อยชายสองมุม สำหรับมัดประดับตกแต่งสถานที่ หรือจัดงานอีเวนท์ต่างๆ

ตัวอย่างงานพิมพ์ธงผ้าสำหรับผูกประดับเรือ ตกแต่งสถานที่ หรือตามต้นไม้ สร้างบรรยากาศในงาน

ธงผ้าพิมพ์สีสันสวยงาม หรือพิมพ์เป็นลวดลาย โลโก้ ข้อความโฆษณาได้ตามต้องการ