ใบปลิว TIG

  • ขนาด 10 x 21 ซม.
  • พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า
  • กระดาษอาร์ตมัน 2 หน้า ขนาด 210 แกรม

ใบปลิวพิมพ์ออฟเซ็ท กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 210 แกรม

ใบปลิว Hot Promotion โดย TIG ขนาด 10 x 21 ซม.

ใบปลิวแผ่นยาว 21 ซม. พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า