แฟ้ม Luxury Folder

แฟ้ม Luxury Folder แบบมีโลโก้อย่างเดียว ด้านหลังปะกระดาษ StarDream สีทอง  แฟ้ม Luxury Folder สำหรับใส่เอกสารการประชุมสัมมนาหรือจัดเก็บเอกสารต่างๆ มีช่องเสีบยนามบัตรอยู่ด้านในช่องกระเป๋า

  • กระดาษ GMUND Valentinoise Extra Blanc  300 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี โลโก้ สปอตยูวี และปั๊มนูน 3 มิติ
  • ด้านหลังปะกระดาษ Star Dream สีทอง
  • ช่องกระเป๋า กระดาษ Star Dream 250 แกรม
  • ปั๊มไดคัท ประกอบขึ้นรูปเป็นแฟ้ม

แฟ้ม Luxury Folder แบบมีโลโก้อย่างเดียว ด้านหลังปะกระดาษ StarDream สีทอง

แฟ้ม Luxury Folder สำหรับใส่เอกสารการประชุมสัมมนาหรือจัดเก็บเอกสารต่างๆ

กระดาษ GMUND Valentinoise Extra Blanc 300 แกรม พิมพ์ 4 สี โลโก้ สปอตยูวี และปั๊มนูน 3 มิติ

ด้านหลังปะกระดาษ Star Dream สีทอง ปั๊มไดคัท ประกอบขึ้นรูปเป็นแฟ้ม

มีช่องเสีบยนามบัตรอยู่ด้านในช่องกระเป๋า ช่องกระเป๋า กระดาษ Star Dream 250 แกรม