หัวจดหมาย NESS

หัวจดหมาย NESS เป็นหัวจดหมายสำหรับใช้ส่งเอกสารไปตามสถาที่ต่างๆ และใช้สำหรับภายในองค์กร

  • ขนาดสำเร็จ 210 X 297 ซม.
  • กระดาษ ปอนด์ 100 แกรม
  • พิมพ์ 2 สี 1หน้า

หัวจดหมาย NESS เป็นหัวจดหมายสำหรับใช้ส่งเอกสารไปตามสถาที่ต่างๆ และใช้สำหรับภายในองค์กร

ขนาดสำเร็จ 210 X 297 ซม. กระดาษ ปอนด์ 100 แกร พิมพ์ 2 สี 1หน้า