หัวจดหมาย Letter Head A4

หัวจดหมาย Letter Head A4 พิมพ์โลโก้บริษัท เพื่อใช้ส่งเอกสารไปบังสถานที่ต่างๆ และภายในองค์กร

  • Finished Size A4 ( 21 x 29.7 cm.)
    • ขนาดสำเร็จ A4 ( 21 x 29.7 ซม.)
  • Paper Pond 100 gsm.
    • กระดาษปอนด์ 100 แกรม
  • Print 1 color 1 side
    • พิมพ์ 1 สี 1 หน้า

หัวจดหมาย Letter Head A4 พิมพ์โลโก้บริษัท เพื่อใช้ส่งเอกสารไปบังสถานที่ต่างๆ และภายในองค์กร

ขนาดสำเร็จ A4 ( 21 x 29.7 ซม.) กระดาษปอนด์ 100 แกรม

พิมพ์ 1 สี 1 หน้า สีน้ำตาลตามสีโลโก้บริษัท