แฟ้ม
แฟ้มใส่เอกสาร จำทำขึ้นเพื่อมอบให้ลูกค้าในงานเปิดตัวสินค้า

แฟ้มใส่เอกสาร A4 สำหรับใส่เอกสารขนาด A4 เป็นแฟ้มแบบมีสันและกระเป๋าใส่เอกสาร 2 ข้าง

ด้านซ้ายกระเป๋าใส่ CD ด้านขวาช่องใส่เอกสาร

พร้อมพิมพ์หน้าแผ่น CD

แฟ้มใส่เอกสาร จำทำขึ้นเพื่อมอบให้ลูกค้าในงานเปิดตัวสินค้า

พิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล 4 สี ปั๊มไดคัทขึ้นรูปตามแบบ

แฟ้มใส่เอกสาร A4 สำหรับใส่เอกสารขนาด A4 เป็นแฟ้มแบบมีสันและกระเป๋าใส่เอกสาร 2 ข้าง

ด้านซ้ายกระเป๋าใส่ CD ด้านขวาช่องใส่เอกสาร พร้อมพิมพ์หน้าแผ่น CD