กล่อง
กล่องใส่ป้าย กล่องใส่ป้ายสำหรับแขวนหน้าประตู

กล่องกระดาษ ขนาด กว้าง 9.5 ซม. สูง 21 ซม. หนา 1 ซม.

ขนาดกางออก 21.8X25 ซม.

พิมพ์ 1 สี (สีดำ)

บนกระดาษคร๊าฟ KP ความหนาประมาณ 250 แกรม

ปั๊มไดคัท ประกอบขึ้นรูป

กล่องใส่ป้าย กล่องใส่ป้ายสำหรับแขวนหน้าประตู

กล่องกระดาษ ขนาด กว้าง 9.5 ซม. สูง 21 ซม. หนา 1 ซม. ขนาดกางออก 21.8X25 ซม. พิมพ์ 1 สี (สีดำ)

บนกระดาษคร๊าฟ KP ความหนาประมาณ 250 แกรม ปั๊มไดคัท ประกอบขึ้นรูป

กล่องใส่ป้ายแขวนหน้าประแบบอะคิลิค เพื่อป้องกันการเกิดรอย ระหว่างการขนส่ง และการจัดวางจำหน่าย