โปสการ์ด

  • ขนาด 13.00 ซม. x 18.38 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
  • เคลือบมันพร้อมพิมพ์
  • ตัดปลิว
     

โปสการ์ด พิมพ์ 4 สี 2 หน้า