ป้ายสำหรับจัดทำเป็น POP หรือ Point of Purchase หรือบางท่านอาจจะเรียกว่า POS - Point of Sale
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย โดยการสร้างความน่าสนใจ ให้สินค้าแตกต่างออกจากสินค้าอื่นๆ บนชั้นโชว์


Wobbler และ Shelf Talker

ป้าย Wobbler และ Shelf Talker เคริ่องดื่ม Prynt

 

Shelf Talker สำหรับติดตามหัวชั้นแสดงสินค้าตามห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้า

 • ขนาด 22 x 9.8 ซม.
 • กระดาษ อาร์ตการ์ด 1 หน้า 250 แกรม
 • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
 • เคลือบลามิเนตด้าน
 • Spot UV 1 ด้าน
 • ไดคัทตามแบบ
 • ติดเทปกาว 2 หน้า (ความกว้าง 1 ซม. ความยาวประมาณ 20 ซม./ชิ้น)

 

Wobbler 1 ชุด มี 3 แบบ จำนวนแบบละเท่าๆกัน

 1. Raspberry ขนาด 12.1 x 10.8 ซม.
 2. Apricot Peach ขนาด 11.7 x 11 ซม.
 3. Salacider 11.6 x 10 ซม.
 • กระดาษ อาร์ตการ์ด 1 หน้า 250 แกรม
 • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
 • เคลือบลามิเนตด้าน
 • สปอต UV 1 ด้าน
 • ไดคัทตามแบบ
 • ด้านหลังติดสายพลาสติก
  • สายพลาสติกความหนา 0.3 มม.
  • ขนาดกว้าง 2 x ยาว 13 ซม.
  • ติดกับตัวงานด้วยเทปกาว 2 หน้า ขนาดกว้าง 2x1 ซม.
  • ปลายสายอีกด้านติดด้วยเทปโฟม 2 หน้า ขนาดกว้าง 2x1 ซม.

ป้าย Shelf Talker สำหรับเครื่องดื่ม Prynt โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ติดตามชั้นโชว์ใน Supermarket หรือร้านค้าปลีก

ตัวป้ายทำขึ้นจากกระดาษ อาจจะมีการเคลือบลามิเนต เพื่อเน้นความคงทน หรืออาจจะมีการเพิ่ม Effect ทางการพิมพ์ที่จะทำให้สินค้าดูน่าสนใจมากขึ้น

ลักษณะป้ายเมื่อกางออกแล้ว โดยส่วนที่จะเป็นส่วนที่ติดกับชั้นโชว์ จะเป็นบริเวณสำหรับการติดเทปสองหน้า เพื่อความสะดวกในการให้เจ้าหน้าที่ PC หรือเจ้าหน้าที่ในการจัดแสดงสินค้าทำงานได้อย่างรวดเร็ว

ป้ายเด้ง เป็นอีกเทคนิคในการสร้างความน่าสนใจ โดยอาศัยการเคลื่อนไหวเล็กน้อย ของแกนพลาสติก