การ์ดเชิญ Charity Action Event โดย   วี. เอ็น. เจมส์ 

เป็นการ์ดเชิญ ที่ออกแบบมาในรูปของแผ่นพับ แต่ให้ความโดดเด่นที่ รูปทรงสวยงามมากยิ่งขึ้น

ด้วยขนาดสำเร็จประมาณ 5 x 7 นิ้ว 

ปกการ์ด  พิมพ์ บนกระดาษอาร์ตการ์ด ที่หนา 300 แกรมขึ้นไป  พิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลออฟเซ็ท 4 สี 1หน้า

เนื้อใน  ใช้กระดาษพิเศษ  ฺMarshmellow  ที่มีความเรียบลื่นในตัว พิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า

นำมาประกบติดกันกับตัวปกการ์ดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ใช้วิธีการพับเป็นชั้นๆ 3 พับ 4 ตอน เหมือนเหมือนพีบเพลง 

เมื่อกางการ์ดออก จะมีขนาด 18 x 6.5 นิ้ว   ให้ความรู้สึกที่แปลกใหม่ และสวยเฉี่ยวมากเลยทีเดียว

การ์ดเชิญ Charity Action Event โดย วี. เอ็น. เจมส์ ขนาดสำเร็จ 5 x 7 นิ้ว เมื่อกางออก จะมีขนาด 18 x 6.5 นิ้ว นำตัวการ์ด ปะประกบเข้ากับปกการ์ด ให้มีลักษณะการพับเหมือนหีบเพลง

ปกด้านหน้า และดานหลัง เป็นกระดาษอาร์ตการ์ด ความหนา 300 แกรม พิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล ออฟเซ็ท ให้สีสสันที่สดใส สวยงาม

เนื้อในของการ์ด ใช้กระดาษ Marshmellow ที่มีความหนาน้อยกว่า แต่เนื้อกระดาษที่เรียบ และลื่นมือ เวลาสัมผัสทำให้รู้สึกหรูและสง่ามากขึ้น พิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า

ปะประกบเนื้อในและปกการ์ดเข้าด้วยกัน เพื่อให้การ์ดออกมามีลักษณ์ะที่โดดเด่น เหมือนหีบเพลง

บรรจุในซองแนวตั้งสีขาว ทำให้การ์ดเชิญใบนี้ สวยสง่ามากจริงๆ เลยนะคะ