ถุงกระดาษสีน้ำตาล Hush Puppies ของ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอางรวมถึงเครื่องใช้สำนักงาน ได้ออกแบบถุงกระดาษสีน้ำตาลบรรจุสินค้าแฟชั่น แบรนด์ Hush Puppies

 • ตัวถุง
  • ขนาดกางออกประมาณ  55 X 41.5  ซม.(ต่อข้าง 2 ด้าน)
  • ขนาดสำเร็จ 39.5 X 33 ซม.
  • กระดาษ KI 150 แกรม
  • พิมพ์ 1 สี 1 หน้า
 • หูหิ้ว
  • กระดาษเกลียวสีน้ำตาล
  • ยาวประมาณข้างละ 30 ซม.
 • ใบรองก้นถุง
  • ปะประกอบ + ขึ้นรูป
  • ขนาดประมาณ 52 X 13  ซม.
  • กระดาษน้ำตาล Cp 350 แกรม
 • ปั๊มไดคัท ปะ ประกอบพร้อมขึ้นรูป

ถุงกระดาษสีน้ำตาล Hush Puppies โดย บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด

ถุงกระดาษสีน้ำตาล KI หนา 150 แกรม ปั๊มไดคัท กระดาษรองก้นถุงขนาด 52 X 13 ซม. หนา 350 แกรม

ถุงกระดาษปากถุงกว้าง หูถุงใช้กระดาษเกลียวสีน้ำตาล เส้นเล็กเหนียว ยาว 30 ซม./ข้าง

ถุงกระดาษใบใหญ่ ขนาดกางออกประมาณ 55 X 41.5 ซม. พิมพ์ 1 สี 1 หน้า

ถุงกระดาษสวยเท่ สีน้ำตาล ขนาดถุง 39.5 X 33 ซม. ก้นถุงด้านข้าง กว้าง 13 ซม.