แฟ้มเอกสารขนาด A4 BENJAMA  โดย สำนักงานกฎหมาย เบญจมา อภัยวงศ์

แฟ้มเอกสาร สำหรับใส่เอกสารสำนักงานกฎหมาย ที่ต้องมีความพร้อมและความเรียบร้อยของงานเอกสาร

ซึ่งสำคัญด้วยการรวบรวม รายละเอียดงานแยกเป็นแฟ้มหมวดหมูในการจัดเก็บ และการนำส่งเอกสารต่างๆ

เพื่อรายละเอียดที่มากยิ่งขึ้น

แฟ้มขนาด A4 มีสัน

  • ขนาดสำเร็จ  22.7 x 30.5 ซม.
  • ขนาดกางออก 47.9 x 40.5 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า
  • พิมพ์ 1 สี  2 หน้า
  • ปั้มนูน ตำแหน่งโลโก้ 2 ตำแหน่งเคลือบยูวีมัน 2 หน้า
  • ไดคัท + ปะประกอบขึ้นรูปแฟ้ม
  • ช่องกระเป๋าปั๊ม ไดคัทตามแบบ สำหรับใส่การ์ด

แฟ้มเอกสารขนาด A4 BENJAMA โดย สำนักงานกฎหมาย เบญจมา อภัยวงศ์ สำหรับใส่เอกสารขนาด A4 ขนาด 22.7 x 30.5 ซม.

ขนาดสำเร็จ 22.7 x 30.5 ซม. ขนาดกางออก 47.9 x 40.5 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า ความหนา 310 แกรม

พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท 1 สี 2 หน้า พิมพ์สีน้ำเงินกรมท่า อมดำ (ตามตัวอย่าง)

ด้านในตัวแฟ้ม มุมซ้ายของแฟ้ม พิมพ์ชื่อที่อยู่ของบริษัท ชัดเจน ด้านขวาของแฟ้ม มีช่องสำหรับใส่เอกสาร

ด้านหลัง มีการพิมพ์ที่อยู่ติดต่อ และรายละเอียดครบถ้วนตามตัวอย่าง

สันแฟ้มหนาประมาณ 0.5 มม. ทั้งตัวแฟ้ม และสันขอบสำหรับใส่เอกสาร

ได้คัทช่องสำหรับเสียบนามบัตร ขนาด 9 x 5.5 ซม. 1 ช่อง บริเวณกระเป๋าด้านขวาของแฟ้ม

ปั้มนูน ตำแหน่ง โลโก้ ทั้งด้านใน และ ด้านนอกของตัวแฟ้ม