Folder สำหรับออกงานแสดงสินค้า โดย :  ไทยฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล

แฟ้มเอกสารสำหรับใส่งาน ขนาด A4 เป็นงานพิมพ์สำหรับเอกสารจัดแสดงสินค้า นอกสถานที่ เพื่อความสะดวกในการ

แจกเอกสาร และหยิบยื่น เพื่อความรวดเร็วในการบริการ และให้ข้อมูล ไทยฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล

จึงได้ออกแบบแฟ้มเอกสารสำหรับใส่ เอกสารสำหรับบรรจุงานต่างๆ ให้กับผู้เข้าชมการแสดงสินค้าได้อย่างครบถ้วน

รวดเร็ว และสะดวกสบาย

งานพิมพ์  Folder ด้วยระบบดิจิตอล

  • ขนาดสำเร็จ 23 X 31 ซม.
  • ขนาดกางออก 46 x 31 ซม.
  • งานแยกเป็น 2 ชิ้น
  • ตัวแฟ้ม กับช่องกระเป๋าแยกกัน
  • กระดาษอาร์ตการ์ดสองหน้า
  • ดิจิตอลปริ้นท์ 4 สี 2 หน้า
  • เคลือบพีวีซีด้าน 1 หน้า  ( เฉพาะตัวแฟ้มด้านนอก  ส่วนช่องกระเป๋าไม่มีเคลือบ)
  • ปั๊มไดคัท + ปะประกอบขึ้นรูป ติดช่องกระเป๋า

Folder สำหรับออกงานแสดงสินค้า โดย : ไทยฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ขนาดสำเร็จ 23 X 31 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม

งานพิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า เคลือบลามิเนตเงา 2 หน้า

กระดาษอาร์ทการ์ด สีขาว ความหนา 350 แกรม

ด้านในตัวแฟ้ม เพิ่มช่องกระเป๋าสำหรับใส่เอกสารขนาด A4 ด้านหน้ามีการพิมพ์โลโก้

ไดคัทช่องเสียบนามบัตร ขนาด 9 x 5.5 ซม.

ด้านหลังของตัวแฟ้ม เป็นรูปแบบของอาหาร สีสันสดใส ด้วยความเฉพาะตัวของงานดิจิตอลปริ้นท์ ที่ช่วยเพิ่มให้สีสันของงานพิมพ์ไม่สะดุดลงไป

เคลือบผิวกระดาษด้วย ฟิล์มลามิเนตมัน 2 หน้า ช่วยให้มีความเงางามเกิดขึ้น

Folder สำหรับออกงานแสดงสินค้า โดย : ไทยฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ขนาดสำเร็จ 23 X 31 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม