สมุดโน้ต  Echo-EU  โดย หจก.อุดมรัตน์การพิมพ์และดีไซน์
   สมุดโน้ตใส่ห่วงกระดูกงู ขอบด้านบน

  • ขนาดรูปเล่ม 14 x 9 ซม.

หน้าปก

  • กระดาษแข็งจั่วปัง หนา 2 มม.
  • หุ้มยกระดาษอาร์ตมัน
  • พิมพ์ 2 สี 1 ด้าน
  • เคลือบเงา  (pvc)  1 หน้า

เนื้อใน จำนวน 200 หน้า

  • กระดาษปอนด์ ขนาด 80 แกรม
  • พิมพ์ 1 สี จำนวน 200 หน้า
  • เข้าเล่มใส่กระดูกงูสีดำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 ซม.
    • ยาว 9 ซม.


 

ใบห่อปกสมุดโน้ต กระดาษอาร์ตการ์ด ขาด128 แกรม พิมพ์ 1 สี 1 หน้า เคลือบลามิเนต

สมุดโน้ตปกแข็ง ขนาดสำเร็จ 14 x 9 ซม. เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีดำ

สมุดโน้ตร้อยห่วงลวดแข็งสีดำ 10 ช่อง ห่วงยาว 9 ซม.

สมุดโน๊ต Echo-EU โดย หจก.อุดมรัตน์การพิมพ์และดีไซน์ หน้าปกพิมพ์โลโก้ และเว็บไซต์

กระดาษโน้ตสีขาวด้านใน กระดาษปอนด์ ขนาด 80 แกรม พิมพ์ 1 สี 2 หน้า

หน้าปกด้านใน พิมพ์ออฟเซ็ท 1 สี 1 หน้า แผ่นรองปกพิมพ์ 1 สี

สมุดโน้ตหน้าปกกระดาษแข็ง กระดาษจั่วปัง เบอร์ 16 หนา 1.38 มม.

สมุดโน้ตแบบเปิดขึ้นด้านบน ร้อยห่วง สามารถฉีกกระดาษโน้ตได้สะดวก